Algemeen

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

Wat dit wil zeggen, en hoe het mij geholpen heeft is één van de thema's van deze webstek. Het hoofdthema is stoppen met verslaving, voor mij waren alcohol en nicotine het middel.
Wandel rustig rond en geef uw mening, waarbij een groots citaat door mijn hoofd gaat: “Laat ons onszelf niet zo verdomd au sérieux nemen...”.

Als ik even mag...
Vele honderden vergaderingen, samen met lotgenoten leerden mij dat de grote waarheid niet bestaat. Ze bestaat wel, maar elk heeft zijn eigen waarheid, die van mij is niet die van jou. Mij werd geleerd dat ik in verband met mijn waarheid niet verkeerd kan zijn zolang ik kan toegeven dat mijn waarheid van vandaag niet die van morgen hoeft te zijn, ik blijf best open staan voor verandering. Wanneer ik met grote overtuiging iets beweer gaat het dus over mijn waarheid van vandaag. Het is door te luisteren naar vele waarheden en er uit te nemen wat mij past dat ik ben wie ik ben. Nog niet wie ik zou willen zijn maar ook niet wie ik was. De meeste vertellingen die ik hoorde gingen over hoe het was, wat de beloften zijn over hoe het kan worden en over de manier waarop men bezig is om dat te bereiken. Die bezigheid is waarlijk een avontuur. Meestal zelfs een heel aangename ervaring.
Een andere ervaring
is die van de tegenstelling, ik vond telkens mensen, zelfs meer dan de helft, die een omgekeerde waarheid hadden dan die van mij. En dat op eender welk gebied. Ik wil maar zeggen, dat niemand ongerust moet zijn wanneer hij/zij denkt dat er iets niet klopt, het tegengestelde kan even zo juist zijn als wat ik naar voor breng. Respect voor de waarheid van een andere is veel belangrijker dan gelijk te hebben. En uiteindelijk is het ook gemakkelijker. (Zie ook Dosha)
Vergeet niet
dat we hier praten over een ziekte en dat professionele hulp altijd noodzakelijk is. Minstens tijdens de ontwenningsperiode. Meestal zal je lichaam schade opgelopen hebben welke niet zomaar hersteld. Let er echter op niet in een andere verslaving te duiken en, zoals het 'een echte' betaamd, onmiddellijk een dubbele dosis te nemen van wat voorgeschreven werd. Aarzel niet je huisarts te raadplegen en eventueel hulp te zoeken bij een therapeut of psycholoog. Voor vele is een opname in een gespecialiseerd centrum noodzakelijk. Tracht wel hulp te zoeken bij mensen die weten wat verslaving betekent. Er bestaat echt geen pil die je van je probleem kan af helpen. Het echte werk begint na de ontwenning, hoe leg ik het aan boord om niet te hervallen in mijn oude gewoonte of erger hoe ontsnap ik aan een nieuwe verslaving. Daarover gaat het op deze webstek.
en toch nog dit...
Ondanks het pleidooi hierboven en de duidelijke poging in deze webstek om het probleem van enkele zelfs niet conventionele gezichtspunten te benaderen is mijn eigen bron waarop ik steeds terug val de AA literatuur en de manier van AA blijft deze waarop ik mijn oefeningen baseer.
Een wijs man merkte op: "In geval van problemen... raadpleeg de handleiding"
En mijn handleiding is het AA programma!
Verantwoording tegenover AA
Hoewel ik mezelf AA'er of Anoniem Alcoholist noem spreek ik steeds uit eigen naam. Ik vertegenwoordig de AA niet. De meeste van mijn ervaringen zijn uiteraard AA geïnspireerd, ik dank mijn nuchterheid aan dit programma en aan de mensen die het trachten te beleven.
De delen waar de bronvermelding bij staat zijn AA teksten. Deze teksten zijn gedachten waar de meerderheid van de AA leden achter staan en worden dikwijls door de AA groepen gebruikt als leidraad tijdens vergaderingen.
Het is mijn ervaring dat AA geen regels of reglementen heeft, wel tal van suggesties die zijn ontstaan uit de ervaring van vele leden.
Het is ook mijn ervaring dat de meeste alcoholisten in het beginstadium erg opstandig zijn tegenover deze suggesties, dat was ik ook.
Stilaan begin ik er achter te komen dat AA gewoonlijk gelijk heeft en wanneer ik denk dat dit bij een suggestie niet het geval is, dan is het waarschijnlijk omdat ik nog niet begrijp waarover het gaat.
Verantwoording tegenover Ayurveda
De ervaring die ik opdeed in verband met de tegenstelling tussen individuen kan een verklaring vinden in wat men reeds wist 2500 jaar VC. De traditionele Indiase geneeswijze Ayurveda ging toen reeds uit van drie type's, drie grondbeginselen, de dosha's die de verhouding tussen geest en lichaam verwoorden. De combinatie van deze drie Dosha geeft tien mogelijkheden, het kan een verklaring zijn voor de verschillende manieren waarop we reageren op de dingen die zich voordoen in ons leven.
De behandeling voor onze verslaving kan misschien beter gekozen worden wanneer we ons bewust zijn van de invloeden op ons geestlichaam.
Het is tevens een spirituele benadering voor het oplossen van afhankelijkheidsproducten.
Het is hier de bedoeling een wegwijzer te plaatsen opdat ook dit pad bekend zou zijn. Ik hoop zelfs op een ontmoeting onderweg wat een vreugdevolle gebeurtenis kan zijn. Het antwoord dat hier aangereikt wordt is namelijk: vreugde. Wanneer je meer wil weten over deze benadering kan ik van harte volgend boekje aanraden: "Vrij van verslaving"
Het grootste deel van wat op deze webstek in dit verbandte vinden is, leerde ik aan de hand van dit boek. Ik nam het op omdat ik mij erg goed terug vind in deze benadering van mijn probleem. Je kan er ook inzicht vinden voor het vrij worden van drugs-, tabak-, eet- en andere vormen van verslaving.
Verantwoording tegenover de geneeskunde
Men kan zich afvragen hoe de geneeskunde staat tegenover de alcoholist, en ik bedoel dan de alcoholist als individu en niet als 'een dossier' maar ook omgekeerd, welk beeld heeft de alcoholist van de geneeskunde.
Ik denk dat het antwoord eenvoudig is, eenvoudig maar verschillend voor elk alcoholist en verschillend voor elke dokter of instelling.
We zijn dus opnieuw op af.

...
Voor

Zenuwen pijnlijk bloot gelegd
Los van alles waar ik me aan hecht
Onmogelijk dit nu nog te overleven
Nochtans wil ik me volledig geven

Ik kan het niet … spookt achter m’n ogen
Verward zoek ik hopeloos mededogen
Waarom kan ik er niet aan ontsnappen ?

Na

Zenuwen badend in een zee van genoegen
Die tintelend en prikkelend genot vervoegen
Eindelijk weet ik weer wat het is te leven
Genietend van één gevoel en zwevend

Ik kan het … vertellen blinkende ogen
Hoe heeft die angst me zo belogen ?
Me jaren verhinderd in het leven te happen

Nu

Zenuwen verlegen zoekend en ontdekkend
Een wereld in stralend licht open trekkend
Zich koesterend in warmte van vriendschap
steeds begrijpend, nooit verwijtend, zonder gramschap

Ik wil het … groeit oeverloos in mijn gedachten
Ik kan nog zoveel moois en beters verwachten
Als ik het langzaam aan doe … in kleine stappen

 

Dank

Wellicht is het hier een geschikte plaats om iedereen die een bijdrage leverde aan de inhoud van deze stek te danken. Dit in naam van allen die hem hebben bezocht.
Dsv

Vrij van verslaving

Een spirituele benadering door:
| Deepak Chopra
| Service uitgevers bv, Utrecht
| ISBN 90-6325-556-X)

Lees verder

Zijsprong

Waarheid

Verwacht niet de grote waarheid te ontdekken ...

Dosha

Wat is uw Dosha? ...

Lees verder...

Hoe?

Hoe word je verslaafd? ...

Lees verder...

Wat?

Wat is verslaving? ...

Lees verder...

Wie?

Wie is verslaafd? ...

Lees verder...

Wanneer?

Wanneer ben je verslaafd ...
Wanneer ben je genezen ...

Lees verder...

Waarom?

Waarom wordt men verslaafd
Waarom stoppen?
De motivatie...

Lees verder...

Erfelijk?

Speelt erfelijkheid een rol? ...

Lees verder...

Terzijde

continue reading


Eerst water, de rest volgt later...

Gedachte voor wie wil stoppen met drinken van alcohol. 

Klik naar de vorige pagina.