Forum


Groter lettertypeKleiner lettertype
Terug naar de site

Terug naar berichten


patrick / patatje Sun 18 Oct 2015, 09:28
gestopt met drinken
 
 
Dag reib, op mijn eentje lukte het mij ook niet maar door indertijd naar de AA te gaan en de mensen te zien die het ook niet op hun eentje konden en het programma lukte het mij wel.  ;-)
 
 
 
 

Reageer op dit bericht


Naam
Onderwerp
Uw Bericht
  

Geen HTML toegestaan, Uitgezonderd <code> <b> <i> <u> binnen het bericht.
All URLs and email addresses will automatically be converted to hyperlinks.  Reageer op een onderwerp of start een nieuw onderwerp.

Verder bevat elk artikel een formulier zodat je erop kunt antwoorden en de lijst met artikelen om in te kijken.
Je kan steeds vragen, via je bijdrage te verwijderen of aan te passen

"Spreek goede woorden, vriendelijke woorden, wijze woorden, bemoedigende woorden.
Zij zijn als zachte regen op een winters veld.
Uiteindelijk zullen zij de verborgen zaden doen ontkiemen."