Intro Stoppen Forum Chatten Mijn gedacht

Omhoog
Literatuur
Ongeldig
Bevestig Insch
Bevestiging
 

 

 

 
 

Inhoud

Enig begrip over de inhoud van AA vind je in de kantteksten... (uit De Visie van Bill)

Stoppen met je verslaving, alcohol, roken, ...

     navigatie

Vorige
Omhoog
Volgende

     gedachte
Bedankt voor je bezoek
 
VERANDEREN VAN PERSOONLIJKHEID.

“Men zegt dikwijls van AA dat we alleen belangstel-ling hebben voor het alcoholisme. Dat is niet waar. We moeten ophouden met drinken om in leven te blijven.”
“Maar ieder die de alco-holistische persoonlijkheid van nabij kent, weet dat geen enkele echte alco-holist het drinken voor altijd zal laten als hij geen diepgaande persoonlijk-heidsverandering ondergaat.”

We dachten dat “omstandigheden” ons naar de drank dreven, en toen we die omstandighe-den probeerden te veranderen, en ondervon-den dat we dat niet geheel en al tot onze voldoening konden doen, liep ons drinken uit de hand en we werden alcoholisten.
Het kwam bij ons nooit op dat we onszelf moesten veranderen om die omstandigheden aan te kunnen, wat ze ook mogen zijn.

 

HET ANTWOORD IN DE SPIEGEL.

Toen we dronken, waren we zeker dat onze intelligentie, gesterkt door wilskracht, ons innerlijk leven perfect onder controle kon houden en ons succes verzekeren in de wereld rondom ons. Die uitdagende filosofie, waarin iedereen voor God speelde, klonk goed in theorie maar moest nog steeds de beslissende proef ondergaan: hoe goed werkte ze in werkelijkheid? Een goeie blik in de spiegel was genoeg als antwoord

 

SLEUTEL TOT NUCHTERHEID.

De unieke bekwaamheid van iedere AA’er om zich te vereenzelvigen met de nieuweling en hem herstel te brengen, hangt geenszins af van zijn scholing, zijn welsprekend-heid of enig andere speciale persoonlijke handigheid. Het énige wat telt is dat hij een alcoholist is die een sleutel tot nuchterheid gevonden heeft.

Tijdens mijn eerste gesprek met Dr. Bob, hamerde ik nogal zwaar op de medische hopeloosheid van zijn geval waarbij ik vrijuit gebruik maakte van Dr. Solkworth’s woorden die het alcoholisten-dilemma beschreef als: “dwangge-dachte plus allergie”. Hoewel Bob arts was, was dit nieuws voor hem, slecht nieuws. En het feit dat ik een alcoholist was en uit persoonlijke ervaring wist waarover ik sprak, deed de slag nog harder aankomen Zie je, ons gesprek was een totaal wederkerig iets. Ik had het preken opgegeven. Ik wist dat ik deze alcoholist evenzeer nodig had als hij mij.

 

WE KUNNEN NIET STILSTAAN.

In de begindagen van AA, vond ik het niet nodig om mij te bekommeren om de zones van mijn leven waarin ik was stilgevallen.
Ik had nog altijd een drogreden: "Tenslotte" zei ik tot mezelf: "heb ik het te druk met belangrijke zaken". Dat was mijn bijna volmaakt voorschrift voor comfort en zelfvoldaanheid

Hoeveel onder ons zouden het wagen te verklaren: "Wel, ik ben nuchter en gelukkig. Wat kan ik nog meer wensen of doen? Ik voel me goed zoals ik ben". We weten dat de prijs voor zulke zelfvoldoening een onvermijdelijke teruggang is die op een bepaald ogenblik door een brutaal ontwaken onderstreept wordt. We moeten groeien of anders zeilen we achteruit. Voor ons kan stilstaan alleen voor vandaag, nooit voor morgen. We moeten veranderen; we kunnen niet stil staan.

 

HET RIJK VAN DE GEEST.

In vroegere tijden ging de materiële vooruitgang uiterst traag. De geest van modern wetenschappelijk onderzoek, research en uitvinding was vrijwel onbekend. In het rijk van het materiële, was het verstand van de mens vertroebeld door bijgeloof, traditie in allerhande vooroordelen. Sommige tijdgenoten van Columbus vonden een ronde aarde belachelijk. Anderen brachten Galileï bijna ter dood voor zijn sterrenkun-dige ketterijen.
Zijn sommigen onder ons niet even vooringenomen en onredelijk tegenover het rijk van de geest als onze voorouders tegenover het rijk van de materie?

We hebben ondervonden dat God geen te harde voorwaarden stelt aan degenen die Hem zoeken. Voor ons is het rijk van de geest breed, ruim, allesomvattend, nooit exclusief of afstotend voor degenen die eerlijk zoeken. Wij geloven dat het open staat voor iedereen.

 

ALLES OF NIETS.

Aanvaarding en geloof kunnen 100 % nuchterheid verzekeren. In feite doen ze dat gewoonlijk, en ze moeten, anders is er voor ons geen leven meer. Maar op het ogenblik dat we ze in onze emotionele problemen binnenbrengen, stellen we vast dat enkel relatieve resultaten mogelijk zijn. Niemand kan bijvoorbeeld volledig vrij zijn van angst, woede en trots. daarom zullen we in dit leven nooit perfecte nederigheid en liefde bereiken. Dus zullen we ons tevreden stellen met een zeer geleidelijke vooruitgang bij het oplossen van onze problemen, die soms onderbroken wordt door zware tegenslagen. Onze vroegere houding van ‘alles of niets’ moeten we laten varen.







DOE STILLE VOORT - MAAR DOE HET.

Getalm is in werkelijkheid een ander woord voor luiheid.

“Ik heb gemerkt dat sommige mensen het klaren met een zekere mate van uitstellen, maar weinigen kunnen leven in een regelrechte opstandigheid”.

“We slaagden erin veel probleemdrinkers met de neus op de verschrikkelijke keuze te duwen: “Dit doen wij AA’ers of we sterven”. Eens dat dit goed in hun kop zit, draait meer drinken de strop verder aan.
“Of zoals menig AA’er gezegd heeft: “Ik kwam op het punt waar het ofwel in AA of uit het venster was. Dus… hier ben ik”.
 

 IS NUCHTERHEID ALLEEN GENOEG?

De drankzuchtige is als een tornado die doorheen de levens van anderen raast. Harten worden gebro-ken. Aangename relaties zijn dood. Affecties worden uitgeroeid. Zelfzuchti-ge en meedogenloze gewoonten hebben het huis op stelten gezet. We voelden aan dat iemand niet nadenkt, wanneer hij zegt dat nuchterheid volstaat. Hij is zoals de boer die uit zijn schuilkelder komt gekropen, zijn huis in puin vindt, en zegt tot zijn vrouw: “Niets verkeerds te zien, moeder. Is het niet prachtig dat de wind geluwd is?”

 

ONWEERSTAANBARE LIEFDE.

Het leven van iedere AA’er en van iedere groep is gebouwd rond de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities. We weten dat de straf voor buitenmatige ongehoorzaamheid aan deze beginselen de dood betekent voor de enkeling en ontbinding van de groep. Maar een nog grotere kracht van AA’s eenheid, is onze onweerstaanbare liefde voor onze medeleden en onze principes.

 

DAGELIJKSE GRATIE.

Wij zijn niet genezen van het alcoholisme. Wat we echter wel hebben is een dagelijkse gratie die bepaald wordt door het onderhoud van onze geestelijke toestand.

Wij AA-ers gehoorza-men aan geestelijke beginselen, in het begin omdat we dat moeten, later omdat het nodig is, en uiteindelijk omdat we houden van dit soort leven dat we door deze gehoorzaamheid verkrijgen. Veel lijden en grote liefde zijn AA's strenge leermeesters; wij hebben er geen andere nodig.

 

HET GEDEELDE GESCHENK.

AA is meer dan een reeks principes; het is een gemeenschap van alcoholisten in actie. We moeten de boodschap doorgeven, of anders zullen we wegkwijnen en dezen die de waarheid nog niet kennen, zullen wellicht sterven.

Het geloof is meer dan ons grootste geschenk; dit te delen met anderen is onze grootste verantwoordelijkheid. mogen wij AA-ers voortdurend de wijsheid en de bereidheid zoeken waardoor we dit enorm vertrouwen waardig zijn dat de Gever van alle volmaakte geschenken in onze handen heeft gelegd.

 

WELGEKOMEN KRITIEK.

“Veel dank voor je kritische brief. Ik ben er zeker van dat AA trager vooruitgang zou geboekt hebben, waren er niet haar sterke critici.
“Ikzelf hecht veel waarde aan mensen die me bekritiseerd hebben, of ze nu redelijke of onredelijke critici waren. Ze hiel-den me beiden ervan af het nog slechter te doen dan ik het eigenlijk gedaan heb.
De onredelijken leerden me - hoop ik - een weinig geduld. Maar de redelijken hebben altijd iets groots verricht voor de ganse AA - en hebben me heel wat waardevolle lessen geleerd”.

 

Vorige Omhoog Volgende

Start ] Nieuw(s)pagina ] Algemeen ] Oplossingen ] Verslavingen ] Studenten ] Zoekpagina ] Agenda ] AA ] [ Inhoud ] Krachtpagina ] Reactie ]

   aanwezig 

 © 2001-2012*copyright