Terug
 

Vorige Omhoog Volgende

Reactie verzenden
 

Reflecties
Enkele gedachten, weerspiegelingen, meestal uit AA-lectuur. 
Waarbij ik bedoel dat ze geschreven zijn door AA-ers, van wie ik hoop dat ze het mij niet kwalijk nemen dat hun tekst hier verschijnt.
Jouw inzending? Jouw inzending? Jouw inzending? Controle Jouw inzending?God Wanneer een goede vriend hervalt Hervallen
Jouw inzending? Jouw inzending? Kater Jouw inzending? Jouw inzending? Jouw inzending?
Jouw inzending? Ik ervaar de AA meer als een reisgezelschapReisgezelschap Wanneer een goede vriend hervalt Schuiven Jouw inzending? Jouw inzending?
Vijfde stap Stap vijf Jouw inzending? Jouw inzending?Tweestapper Jouw inzending? Jouw inzending?
Jouw inzending? Jouw inzending? Veranderingen in AA Verandering Vrijheid van mening. Vertrouwen Alcoholisme, een ziekte? Wat isAA?
Jouw inzending? Jouw inzending? Wegblijven Veranderingen in AA   Vrijheid van mening. Ziekte 1 Alcoholisme, een ziekte? Ziekte 2
Controle

Gecontroleerd gebruik - sociaal drinken. 
Dit is de grote vraag: zal ik ooit nog op een 'normale' manier kunnen gebruiken waaraan ik verslaafd ben?
Mijn persoonlijke mening is vrij eenvoudig: Neen.
Vorige week hoorde ik een geleerde prof verbonden aan een gekende ontwenningskliniek vertellen dat er voor een alcoholist een kans van 2 op 100 zou zijn om ooit  nog sociaal te kunnen drinken.
Hij vertelde er bij dat hij een vergelijking mee gaf om duidelijk te maken wat dit wil zeggen.
Je neemt een geladen revolver met cilinder van zes patronen. Je verwijdert één kogel. Je draait de cilinder goed rond, richt op de slaap en haalt de trekker over. Dit herhaal je nog vier maal. Wanneer je dan nog adem haalt ben je één van de gelukkigen...

Terug naar tabel Terug


God

AAN EEN ONBEKENDE GOD HEB IK MIJN WANHOOP TOEVERTROUWD MET EEN ONBEKENDE GOD MIJN FOUT BELEDEN EN BEROUWD 
OP EEN ONBEKENDE GOD OPNIEUW MIJN LEVEN OPGEBOUWD 
IN EEN ONBEKENDE GOD GELOOF IK ZONDER VOORBEHOUD 
TOCH BLIJFT HIJ ALLES WELBESCHOUWD VOOR MIJ EEN 
ONBEKENDE GOD

Terug naar tabel Terug


Schuiven
kan dikwijls toegeschreven worden aan opstandigheid, sommigen onder ons zijn opstandiger dan anderen, schuiven kan ook veroorzaakt worden door de illusie dat we kunnen genezen van het alcoholisme, schuiven kan ook op de rekening gezet worden van zorgeloosheid en zelfvoldaanheid; velen van ons slaagden er niet in deze perioden te doorstaan, alles gaat goed voor twee of drie jaar en dan zien we het lid niet meer...  sommigen onder ons lijden in hoge mate onder schuldgevoelens, onder ondeugden of handelingen die ze niet kunnen of willen loslaten, te weinig zelfvergiffenis te weinig gebed leiden samen tot schuiven...  dan hebben sommigen onder ons ook meer schade opgelopen door alcohol dan de anderen, nog anderen krijgen een reeks tegenslagen en schijnen de geestelijke hulpbronnen niet te kunnen vinden om ze te overwinnen, er zijn diegenen onder ons die lichamelijk ziek zijn, anderen zijn onderhevig aan een langere of kortere uitputting; angstgevoel en depressie, deze omstandigheden spelen dikwijls een rol soms een beslissende rol bij het schuiven.

Terug naar tabel Terug


Reis-

gezelschap


Je verwoordt het mooi. En ik weet dat veel AA' ers het zo ervaren. Toch, ik heb er een ander gevoel bij. Dat zit een beetje in mijn dwarse karakter. Ik ervaar de AA meer als een reisgezelschap in een land zonder vaste wegen. We trekken samen op. Onze gemeenschappelijke ervaringen (te beginnen bij Bill en Bob) helpen ons daarbij. Waar we uitkomen? Ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. De reis is al boeiend genoeg. Om op reis te gaan moet je wel nuchter zijn. Met een bezopen kop in cirkeltjes lopen leidt tot niets. Ik dwaal soms wat af, ik treuzel soms, soms ga ik wat te snel vooruit en sta ik buiten adem langs de kant en gaan anderen gestaag door, soms sla ik een zijpaadje in, soms denk ik dat ik een stukje af kan snijden. Maar dat alles doe ik zonder drank in mijn lijf. Dat geeft me de kans om van mijn fouten te leren. En fouten maak ik. In tegenstelling tot de bekende ezel heb ik me vaak meermalen aan dezelfde steen gestoten.

Ik weet niet of ik zonder de AA kan. Ik denk er pas aan als mensen het me vragen of als het gesprek er op komt. Ik zie geen enkele reden om dit reisgezelschap te verlaten. Ik voel me er goed bij. Het zijn mijn soort mensen. Het is net familie. Je kunt ze wel eens niet aardig vinden, maar je kunt niet zeggen nu is het geen familie meer. AA is een deel van me.

Ik ken trouwens ook geen diverser, kleurrijker, eigenzinniger, leuker, boeiender en ontroerender reisgezelschap dan een groep AA-ers.

Terug naar tabel Terug


 

Terug naar tabel Terug


Vijfde stap


Mijn 5de stap is ook een evolutie geweest eerst vertellen over het verleden, dan het opschrijven van het verleden, en dan de lijst van de mensen waar ik wrok tegen koesterde en hoe ik mij daar bij voelde. Deze lijst bespreken met mijn sponser heeft mij inzicht doen krijgen in mezelf. Dit zal ik ook blijven doen en blijven bespreken. Natuurlijk doe ik een 5de stap in de AA-vergaderingen aan tafel maar ik houd het bij één sponsor die mij door en door kent om dieper te gaan omdat ze zichzelf ook kent door haar lange AA-erverang. Het is niet dat ik van haar afhankelijk wil worden maar zij zal mij niet naar de mond spreken.

Terug naar tabel Terug


 

Terug naar tabel Terug


Twee stapper

Een AA 'er die niet verandert

Terug naar tabel Terug


Veran-

deringen

 

'iets' veranderen is altijd moeilijk.
Het ligt in de verandering volgens mij, of het nu in de richting van 'meer' of 'minder' is, dat heeft weinig belang.
In onze groep is dat toch zo.
Bijvoorbeeld de rotatie's.
Dat is veranderen hé, maar probeer eens de manier van roteren te veranderen, het zal niet lukken. Meer roteren, minder, rapper of trager, eender wat veranderen, wel het lukt niet.
Als dat bij ons zo is, en dat is blijkbaar bij jou ook zo, dan hebben ze misschien nog gelijk ook. Is veranderen wel nodig?
Volgens mij heeft dat allemaal te maken met het beroemde 'groepsgeweten' in AA. Niet lang geleden hadden we hier ons klein onderzoek, toen ik mijn vraagje stelde of we niet wat meer bekendheid zouden geven aan het bestaan van ons groepje. Je ondervond zelf direct de weerstand tegen mogelijke verandering. Voor sommigen was het OK. Andere stelden voor het niet te doen. Nog andere om het te laten zoals het is.
Resultaat: er is niet verandert :).
Ik ben bijvoorbeeld in een dienst.
In de vier jaar dat zo'n dienst duurt één ding veranderen noem ik een succes. Ik heb zo een klein zaakje kunnen bereiken. Dat zaakje was rond na een jaar of twee, en ik ben niet overmoedig geworden, ik deed geen ander voorstel meer binnen de dienst.
In onze eigen groep probeer ik al vijf jaar dat een nieuweling het boekje 'nuchter leven' zou krijgen wanneer hij zijn eerste stap gedaan heeft, en ik ben er nog niet in gelukt. Zo om het jaar breng ik dat eens naar voor, telkens zijn er een hele boel tegenargumenten tegen deze verandering (de belangrijkste dat zijzelf het ook niet kregen indertijd, hihi) en telkens leg ik mij neer bij de mening van de meerderheid.

Terug naar tabel Terug


Vertrouwen Mijn eerste sponsor (peter voor mijn Vlaamse vrienden) zei eens tegen me: 'je kunt geen vertrouwen terugwinnen, laat staan afdwingen, het enige wat je kunt is betrouwbaar zijn. En misschien schenkt de ander je dan vertrouwen.'

Terug naar tabel Terug


Wat is AA?

wat volgens:
Jan...

Woorden kunnen de schoonheid van een boom nooit tot uitdrukking brengen.
Wie deze schoonheid wil leren kennen, zal hem met eigen ogen moeten zien.

Taal kan de schoonheid van een melodie niet verwoorden. Wie deze schoonheid wil ervaren, zal er met eigen oren naar moeten luisteren.

Zo is het ook met AA gesteld: het kan alleen door directe ervaring begrepen worden.

Terug naar tabel Terug


Wegblijven

Wegblijven doe je niet ineens. Wegblijven doe je beetje bij beetje. Wegblijven doe je omdat je kort van geheugen wil zijn en je hoogmoed de vrije loop laat. Wegblijven is een beetje van je mooi geweten kwijtspelen.
De eerste maal dat je een vergadering overslaat, zal je wel een grondige reden hebben. Later zal een lichte verontschuldiging wel volstaan. Nog later zul je zelf wel een verontschuldiging bedenken. En ineens kom je niet meer. Nu is het moment gekomen om jezelf van alles wijs te maken, waarom je weggebleven bent! Je begint ineens aan zoveel zelfbedrog te doen, als destijds toen je nog dronk. Die andere "slechtere ik" komt zijn kop opsteken. Je bent weer die eenzame klaploper van vroeger (nu nog zonder alcohol). Je bent nu al van niet veel betekenis meer, want de ware oorzaak van "wegblijven" zit meestal bedroevend diep. De redenen liegen er niet om, je blijft weg, zonder zelfbedrog te doen.

Terug naar tabel Terug


Kater Kater en niet gedronken
 
Hallo, ik had nooit een kater als ik dingen deed die ik lollig vond, wel als ik deze tegen mijn zin in deed... Ook had ik moeite met me te uiten. Geen zinnig woord kwam over mijn lippen, eerst moest er al gewikt en gewogen worden, ontdaan van taalfouten en dan maar wachten op het juiste moment dat nooit kwam. Dat leverde spanningen op en een enorme kater alsof ik gedronken had was het resultaat. Ik had in het begin dan ook een AA groep nodig waar ik me erg veilig voelde. De grootste kater van een week heb ik opgelopen toen ik voor het eerst voorlichting ging geven. Ik werd geconfronteerd met een dertigtal specialisten op het verslavingsgebied terwijl het aanvankelijk ging om één of twee personen. Ik werd dus voor het blok gezet. Dit heeft mijn angst alleen maar versterkt te praten in het openbaar en ik heb een week lang met het gevoel van een kater rond gelopen van hier tot Tokio... Wat ik wil zeggen is dat ik hieruit heb geleerd niet te veel en te vaak andermans zin te doen wanneer ik daar zelf door in de problemen dreig te komen en dat kan van alles zijn... Op tijd tegengas geven en duidelijk zijn daar is niets mis mee...
Groet R.

Terug naar tabel Terug


 

Terug naar tabel Terug


 

Terug naar tabel Terug


Ziekte

Of dat nu een ziekte is of iets anders maakt in wezen geen verschil uit ik heb voor mij zelf uitgemaakt dat ik dat ben en dat is in dit geval het enige dat telt. Wanneer iemand van zich zelf denkt dat hij van zijn alcoholisme genezen is is dat ook zijn goed recht en mag hij dat ook verkondigen. Wat echter mijns inziens niet kan is iemand die wil stoppen met drinken; met andere woorden wil uit maken of hij misschien ook alcoholist is, gaan vertellen dat hij dat best niet doet omdat hij anders misschien wel een nulliteit zou kunnen worden. Wanneer iemand denkt dat hij een nieuweling kan helpen op die mannier keur ik dit tenstelligste af als men dan nog beweert dat men verschillende maanden bij AA gebleven is om op die mannier nieuwelingen te helpen kan ik dat niet anders dan die bewering klasseren als wartaal. Wat echter niet wegneemt dat iedereen vrij is om zijn mening te hebben de woorden indachtig: "ik ben het met uw stelling helemaal niet eens maar ik zal er alles aan doen opdat ge ze kunt blijven verkondigen". Ook dat behoort bij AA. 
Zolang ge maar over u zelf spreekt zal ik uw mening moeten aanvaarden voor wat ze waard is ook al vind ik het spijtig dat iemand op die mannier denkt. 

Terug naar tabel Terug


 

Ziekte

Hier alles gezond en wel :-)
Het kan misschien idioot klinken bij sommigen, maar wanneer het om AA gaat dan kan ik mij zonder probleem neerleggen bij de suggesties die ze poneren.
Wanneer AA zegt dat alcoholisme een ziekte is, wel dan aanvaard ik dat.
Nu heb ik het op dat punt gemakkelijk, omdat het ook mijn mening is.
Het was in de breedste zin van het woord geen gezonde situatie waarin ik mij bevond.
Ik was lichamelijk heel zeker ziek, ik was geestelijk nog zieker, en mijn ziel was op sterven na dood.
Door met het programma bezig te zijn komt er beterschap op alle gebied maar ik ben er 100% zeker van dat ik alleen gestabiliseerd ben en pardoes nog zieker dan ooit zal zijn zodra ik één pint drink.
Eigenlijk vind ik dat erg simpel en maak er mij daarom niet druk over.

Terug naar tabel Terug


 

 

 

Start ] Omhoog ] Wat is AA ] Twaalf Stappen ] Twaalf Tradities ] Twaalf Beloften ] Groepsgeweten ] 12 Concepten ] Loners ] [ Reflecties ] Verhalen ] NA-drank ]

   aanwezig 

 © 2001-2012*copyright