Terug
 

Vorige Omhoog Volgende

Reactie verzenden
 

 
Jongeren

Jongeren en alcohol: zorgwekkende vaststellingen.

De jongeren zijn grote verbruikers van alcoholische dranken - vooral van bier en alcopops - en de meisjes doen volmondig mee, al verbruiken ze proportioneel minder. Een recente enquête van het OIVO op vraag van de Stichting Rodin onthult enkele zorgwekkende vaststellingen... 
OIVO 25-01-2006
Wanneer drinken jongeren en in welke omstandigheden?

In 2005 werden 2196 jongeren tussen 10 en 17 jaar geïnterviewd over hun alcoholconsumptie. 40% van de jongeren verklaren dat ze alcoholische dranken gebruiken. Er zijn meer jongens (45%) dan meisjes (36%) en meer jonge Nederlandstaligen (44%) dan Franstaligen (36%) die alcohol drinken. Een andere sterke tendens die naar voren komt uit deze studie betreft het type alcoholische drank dat wordt geconsumeerd. Bier staat bovenaan de rangschikking bij de jongeren (met 70% gebruikers), gevolgd door de alcopops (met 49%). De zoete smaak van deze dranken camoufleert de bitterheid van de alcohol in de drank en moedigt zo de consumptie gemakkelijker aan.

De alcoholconsumptie gebeurt heel vaak in het kader van een feest. Het aantal glazen alcoholische drank dat gedronken wordt, is bijna tweemaal groter in het weekend (4,2 glazen) dan tijdens de week (2,7 glazen).

Alcoholconsumptie: een integratieritus in familieverband

Meestal zijn het familieleden of vrienden die de jongere voor het eerst alcohol doen proeven: in twee op de vijf gevallen zijn het de ouders die de jongere het eerste glas aanbieden en in één op de drie gevallen de vrienden. De studie wijst ook uit dat er een link bestaat tussen alcoholconsumptie bij de ouders en dat van de jongeren. In een gezin waar de ouders, de vrienden of broers en zussen alcohol drinken, verklaren 55% van de jongeren dat ze alcohol consumeren, tegenover 27% in een gezin waar de ouders niet drinken.

De alcoholconsumptie bij de jongere is vooral een sociaal gebeuren: de consumptie van wijn gebeurt in familieverband en die van alcopops in de vriendenkring. Jongeren zien alcoholconsumptie niet als risicogedrag. Al op jonge leeftijd krijgt de houding tegenover alcohol vaste vorm. De rol van de ouders is dus bepalend in de eerste consumptiefase, die vaak heel vroeg start, rond de leeftijd van 11-12 jaar. De eerste stap naar de preventie van alcoholgebruik door kinderen ligt in de voorlichting die de ouders aan hun kinderen geven.

Preventiemiddelen van de overheid

De alcoholconsumptie bij jongeren willen verminderen, doet men uit bekommernis voor de volksgezondheid. In Europa is 1 op de 4 sterfgevallen onder 15- tot 24-jarigen toe te schrijven aan alcohol. Daarom moet de overheid de jongeren beschermen tegen de commerciële strategieën die hen willen aanzetten tot alcoholgebruik. Ouders moeten hun opvoedende rol opnemen en de sector moet de reglementering inzake verkoop van alcohol aan minderjarigen respecteren.

Op 12 mei 2005 werd een driepartijenovereenkomst ondertekend door de verbruikersorganisaties, de minister van Volksgezondheid en de beroepsverenigingen van gespecialiseerde producenten en distributeurs, inclusief de horeca. De overeenkomst wordt momenteel omgezet in een wetsontwerp, dat de invoering van een wettelijk juridisch kader beoogt inzake de reclame voor alcohol naar jongeren toe.

©Copyright OIVO


Jongeren drinken en blowen iets minder.

maandag 26/06/06 - Als Vlaamse jongeren uitgaan, gebruiken ze iets minder alcohol en cannabis dan enkele jaren geleden. De Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD), een overkoepelende vereniging voor drugproblemen, heeft vorig jaar 700 jongeren ondervraagd over hun uitgaansleven.

Bijna iedereen dronk alcohol, maar minder regelmatig dan in 2003.

Bijna de helft van de uitgaande jongeren gebruikte in 2005 een illegale drug, vooral cannabis.

Het gebruik is wel met tien procent gedaald in vergelijking met twee jaar ervoor. Toch gebruiken verontrustend veel jongeren dagelijks cannabis, zegt de VAD.

De vereniging waarschuwt ook voor gemengd druggebruik - bijna de helft van de druggebruikers combineert illegale drugs

Bron: VRT-nieuws 

ook: AA voor jongeren
 

 

 

 

Start ] Omhoog ] Huisartsen ] Eric C. ] Borstkanker ] Stoppen.be ] Cijfers 2004 ] Alcohol & onthouden ] De Morgen ] Korsakov ] [ Jongeren ] Dementie ] Drank&foetus ] Cannabis ] Geestesziekte ] Vrouwen in AA ] Bij vrouwen ] Big Book ] In bedrijven 1 ] In bedrijven 2 ] In bedrijven 3 ] AA > jongeren ] Week alcohol ] Nick Nolte ] Virtuele AA'er ] Korsakov ] Roermond ] Marketing ] Rijverbod ] Denderraadsel ] Statistiek 2004 ] Mannen&alcohol ] Roken Erfelijk ] Rokers RIP ] Rokers RIP ] Tabaksindustrie ] Subsidies ] Jongeren ] Tabaksreclame ] Tabaksreclame ]

U kunt een bericht met vragen of opmerkingen over deze webstek ook posten via het adres op de startpagina
"Doe stille voort"

 © 2001 - 2011 *copyright