Terug
 

Vorige Omhoog Volgende

Reactie verzenden
 

 
Virtuele AA'er
anna luyten - 28/09/2001

Virtuele AA' er

Jernigan De aantrekkingskracht van de anatomie: Ken u zelve!
 
Hoe intiem kan onze kennis zijn? Anatomie, de kennis van het binnenste van de mens, leidt al eeuwen tot grote discussies, ethische debatten en grote publieke belangstelling. We hebben altijd geweten dat we maar stoffelijke wezens zijn, maar wat als die stof vereeuwigd kan worden?

Op 4 augustus 1993 bleef in het Amerikaanse Huntsville een bord cheeseburgers, frieten en salade onaangeroerd. Het was de laatste maaltijd die de ter dood veroordeelde Joseph Paul Jernigan had besteld. Hij perste zijn lippen op elkaar. Jernigan wilde alleen maar kijken naar zijn laatste wens. Even na middernacht ging hij naar de executiekamer, zijn dood tegemoet. Het laatste gebaar dat hij van een levend wezen ontving, was een prik. Hij voelde hoe de naald in de ader van zijn arm werd gestoken. Zijn hart hield op met kloppen. "Ik kan alleen mezelf iets verwijten", had hij in de gevangenis gezegd. Hij had lijdzaam op de dag van zijn executie gewacht. Hij was wel bang geweest voor de dood.

De kranten hadden zijn leven uitvoerig verslagen. Jernigan, een "voormalig mecanicien", was ooit opgepakt voor nachtelijke inbraken. Maar in 1981 liep het mis. Hij leefde met zijn vrouw in Waco, Texas. Op een mooie avond zag de zevenentwintigjarige Jernigan dat hij dringend geld nodig had. Hij besloot met zijn neef Roy Lamb naar het naburige Navarro County te rijden om een overval te plegen. Ze dronken wat bier en rookten wat marihuana. Ze zagen een boerderij. Ze gingen er binnen en namen de microgolfoven en een radio mee. Het was een fluitje van een cent geweest. Maar toen ze het pad weer afreden, kruisten ze de man aan wie dat alles toebehoorde. Edward Hale was 75 jaar en had een gebrekkig gezichtsvermogen. Hij zou de passanten nooit herkend hebben. Dat wisten de passanten niet. Jernigan maakte rechtsomkeer en ging opnieuw de boerderij binnen. Nu zag hij een asbak staan. Daarmee sloeg Jernigan de bijna blinde Hale het hoofd in. Daarna vuurde hij drie kogels af met het geweer dat hij nooit goed had durven te gebruiken. Hale werd geraakt in zijn maag, hart en hoofd.

Twee dagen later ging de vrouw van Jernigan naar de politie. Jernigan bekende. Jernigan werd ter dood veroordeeld in Huntsville. Hij ontwende van de drugs en de alcohol. Hij richtte een zelfhulpgroep "Anonieme Alcoholisten voor ter dood veroordeelden" op. Hij maakte juwelen en sneed figuurtjes in hout. "Het was een vrij gewone moordenaar", zei de rechter later. "Hij was wat ruw, maar zeker niet de ruwste jongen met wie ik te maken krijg."

Jernigan had een wens. Hij wilde zijn lichaam aan de medische wetenschap schenken. Hij beschouwde het als een vorm van boetedoening. De lading chemicaliën die hij bij zijn dood meekreeg, maakte zijn lichaam onbruikbaar voor transplantatie. Op 4 augustus 1993 sprak Joseph Paul Jernigan geen laatste woorden uit. Hij zweeg liever. Hij werd dood verklaard om 12.31 uur.

Wetenschappers vereeuwigden Jernigan als de Visible Human Male . Jernigan werd uit zijn executiestoel geheven en licht gebalsemd. Hij kreeg formaldehyde toegediend. Daarna werd hij in een kist gestopt en naar Denver gevlogen. Jernigan kwam in handen van de National Library of Medicine . Wetenschappers nummerden alle delen van zijn lijf. Hij werd aan radiologische tests onderworpen. Toen werd hij ingevroren. Jernigan was een goed studieobject. Hij, zijn lijf, kwam overeen met de maatstaven voor de gemiddelde mannelijke mens.

Hij had niet al te veel geleden. Hij was een tand kwijt en zijn appendix was ooit weggenomen. De wetenschappers zagen ook dat Jernigan ooit geopereerd moest zijn geweest aan een testikel. Het waren kleine onvolmaaktheden, die het doel van de wetenschappers niet in de weg stonden.

De wetenschappers zaagden het lichaam van Jernigan in vier stukken. De brokken werden met een soort gelatine omhuld. Er werden laagjes van het lichaam geschaafd, zodat er een duidelijke doorsnede ontstond van een lichaam van voet tot hoofd. Van elke laag werd een digitale foto genomen. Het proces nam maanden in beslag. Na acht uur werken en fotograferen moest het lichaam weer de diepvriezer in. Pas na maanden hadden de wetenschappers bereikt wat ze wilden bereiken: het lichaam van Jernigan was herleid tot flinterdunne schijfjes.

In Star Wars wordt een schitterende driedimensionale beeldtechnologie gebruikt. Dat vonden de onderzoekers ook. Ze vergeleken de digitale foto's met de scans en radiologische beelden die ze eerder van het lichaam hadden gemaakt, en ze brachten de resultaten tot leven met de Star Wars -technologie.

In de anatomie werd een mijlpaal bereikt. Nog nooit was de kennis van het menselijk lichaam zo gedetailleerd geweest, nog nooit zo realistisch. Vroegere anatomische studies gingen nog uit van abstracties van het menselijk lichaam. Dat lichaam is nu tot in de kleinste details ontleed. De ter dood veroordeelde Jernigan is nu het meest accurate menselijke anatomische model dat ooit heeft bestaan. Zijn beeld is te zien op duizenden websites.

Ik heb in zijn hersenholte gezeten. Misschien gepookt. Ik weet niet hoe ik het eerlijker kan toegeven. Het was mijn eerste operatie. Ik kreeg zelfs audio-feedback. Het was erger dan gluren.

Tik op het Internet de term surgical simulation in, en je komt terecht op websites waar studenten zich in de chirurgische praktijk kunnen bekwamen. Ik heb uitvoerig het ventriculaire systeem van een gesimuleerde mens onderzocht. Die mens was gebaseerd op Jernigan. Er is overigens ook een virtuele vrouw, maar haar ware identiteit wordt niet vrijgegeven.

"Er is steeds meer behoefte aan technieken waarmee studenten hun vaardigheden kunnen trainen zonder patiënten in gevaar te brengen", zegt de inleiding op de website van het Manchester Visualization Center van de universiteiten van Manchester en Leeds. Iedereen die wil weten hoe het voelt om het innerlijke van een mens te onderzoeken, kan dat, als je maar over de nodige computerattributen beschikt. Naar verluidt worden de websites druk bezocht. Ook de University of Colorado Health Science Center , waar de "Virtuele Man" is ontwikkeld, werkt voort aan simulatietechnieken. Elektronische patiënten worden nu onderzocht met instrumenten die werken volgens het principe van een vluchtsimulator. Volgens het tijdschrift The New Yorker wordt de anatomische kennis die dankzij het lichaam van Jernigan werd opgedaan, ook gebruikt door het ministerie van Defensie. Zo kunnen ze modellen ontwikkelen om het effect van chemische wapens op het menselijk lichaam te onderzoeken. Er wordt nu gewerkt aan een mogelijkheid om de data van de Visible Human Male te combineren met ieders persoonlijke medische scans en beelden. Waardoor de kans groot wordt dat er binnenkort van elk van ons een nieuwe versie bestaat: die van virtuele patiënt.

Waar liggen de grenzen van de intimiteit? Wie wil, kan zomaar in een ander binnenkijken. Sommige operaties worden zelfs web events . Openhartoperaties op televisie zijn ontzettend populair. Daar kan geen soap tegen op.

Anatomie en de populariteit ervan staan ver van de menselijke integriteit, zeggen critici. Integriteit betekent letterlijk: "heelheid". Anatomie is het tegenovergestelde. Het tonen van inwendige organen en gevilde lichaamsdelen heeft altijd al voor discussie gezorgd. Neem nu het tonen van een hart. Volgens de bijbel zijn hart en nieren de zetel van het gemoed en het geweten. "Het zijn niet zomaar lichaamsdelen, ze hebben te maken met wie we zijn." Net daarom maakt het zichtbaar maken van lichaamsdelen iedereen zo nieuwsgierig.

Altijd opnieuw draait de discussie rond het oude dilemma van de filosofie: hebben wij een lichaam of zijn wij een lichaam? Dat het in de christelijke leer ongepast was om een lichaam open te snijden, was vooral te wijten aan de gedachte dat het lichaam aan God toebehoorde. Maar bij zowat alle culturen rust een taboe op het observeren van het lichamelijke interieur.

Voordat ze een dode balsemden, moesten de Egyptenaren de buik opensnijden en er de ingewanden uitnemen, maar dat werd met het nodige mysterie gedaan. De eerste anatomische beschrijvingen dateren van die tijd. Ook in de Ilias wordt een aanzet gegeven voor anatomische lessen, al is het door de beschrijving van open wonden.

De zogenaamde grondlegger van de medische wetenschappen, Hippocrates, die geboren werd in 460 voor Christus, maakte anatomische tekeningen die hij baseerde op de ontleding van dieren. Ook de filosoof Aristoteles (geboren in 384 voor Christus) was gefascineerd door het menselijk lichaam en ontleedde nauwgezet dieren om iets meer over de mens te leren. Hij vergeleek de kennis die hij had opgedaan door apen en honden open te rijten, met de gegevens die hij zag bij uitgemergelde mensen van wie de beenderen uit het lijf staken. Maar hij ging verder: hij beschreef als eerste de aortatakken van het hart. Erasistratus van Keos zou honderd jaar later de hartkleppen beschrijven. Hij durfde het menselijk lichaam al te dissecteren. Volgens sommige bronnen zou hij zelfs in de levende lichamen van vreemdelingen en gevangen genomen dieven gesneden hebben. Het is niet onbelangrijk te weten dat de meeste kennis die we van ons diepste ik hebben, te danken is aan rovers, dieven en ter dood veroordeelden.

Invloedrijk waren de geschriften van Claudius Galenus. Hij leefde in de tweede eeuw na Christus. "Apen", zei hij, "hebben lichaamsdelen die helemaal met die van de mens overeenstemmen." Hij was bezeten door de open wonden van de gladiatoren. Met zijn neergeschreven bevindingen heeft hij het geneeskundige denken tot aan het eind van de Middeleeuwen bepaald.

"Het komt me voor dat de takken van de wetenschap die niet uit de ervaring voortkomen, onnodig en vol dwalingen zijn. Want de ervaring is de moeder van alle zekerheid", schreef Leonardo da Vinci. Da Vinci (geboren in 1452) begon lijken te ontleden. Hij wilde de structuur van het menselijk lichaam tot in de kleinste details doorgronden, en hij legde met zijn tekeningen een grondslag voor de anatomie.

De humani corporis fabrica libri septem uit 1543 is een standaardwerk in de geschiedenis van de geneeskunde. Andries van Wesele, beter bekend als Andreas Vesalius, die in Leuven studeerde en in Padua lesgaf, schreef het in vijf maanden tijd. De tijden en zeden waren veranderd. In de renaissance bereikte de anatomie een hoogtepunt. Er werd gesproken van het anatomisch theater . Anatomie verscheen op sommige universiteiten op het curriculum. Op sommige plaatsen werden alleen medische studenten toegelaten op de dissecties. Op andere plaatsen mocht iedereen die een toegangsticket kon betalen, een open lichaam bewonderen. Aan het eind van de zestiende eeuw gebeurden de lijkschouwingen in amfitheaters. Niet alleen in Padua, ook in Leiden. De doden werden openbaar onderzocht. Boven het amfitheater van Leiden hingen twee inscripties. Aan de ene kant stond: Nosce te ipsum , "ken uzelf", en aan de andere kant: Pulvis et umbra sumus , "wij zijn maar stof en schaduw."

Op plaatsen waar geen medisch amfitheater voorhanden was, zoals in Amsterdam, werd de openbare dissectie in een kerk uitgevoerd. In 1632 schildert Rembrandt er de Anatomieles van dokter Tulp . De filosoof René Descartes, die de verhouding tussen lichaam en ziel onderzocht, was trouwens erg ingenomen door dat schilderij. Ook hij raakte gefascineerd door de anatomie en hij baseerde er zijn mensvisie op. Zelfs Molière verwijst in zijn Le malade imaginaire naar de openbare dissecties. "Madame , ik nodig u uit om een dezer dagen, gewoon om u te ontspannen, eens met me te gaan kijken naar de dissectie van een vrouw."

In Brussel loopt nu de tentoonstelling Körperwelten (zie Zipp van 19 september), ietwat onkies gesetteld in het slachthuis van Anderlecht. "De wereld van het lichaam" werd de voorbije jaren door honderdduizenden bezoekers bezocht. In de tentoonstelling toont de intussen beruchte arts Gunther von Hagens anatomische modellen. Echte, doorgesneden mensen die hij conserveerde met zijn plastinatiemethode . De tentoonstelling heeft meer weg van een publieke gebeurtenis dan van een wetenschappelijke anatomieles. De pr-machine draait op volle toeren.

Maar de kritiek is groot. In Keulen, waar de tentoonstelling al te zien was, zei Manfred Huberti, de aartsbisschoppelijke woordvoerder van Kardinaal Meisner: "De tentoonstelling is niets anders dan een monstershow." Tegenstanders roepen wetten in over lijkenvervoer. Meer dan 95 procent van de bezoekers, zo zeggen enquêtes die in Duitsland werden georganiseerd, zegt dat ze door de demonstratie van de menselijke lichamen een beter inzicht in zichzelf hadden gekregen. Het "Ken u zelve" geldt nog altijd.

Wie zijn lichaam wil schenken aan Von Hagens, krijgt een informatiebrochure. Von Hagens belooft het eeuwig leven. "De behoefte van de mens om zich te vereeuwigen, is zo oud als de mens zelf. Rotsschilderingen, Egyptische piramiden, kunstcollecties en monumenten getuigen hiervan. Het is dus niet verwonderlijk dat in alle beschavingen van oudsher de wens bestaat het eigen lichaam en dat van familieleden te beschermen tegen ontbinding of het proces in elk geval te vertragen. Het lichaam moet door de dood niet plotseling iets vergankelijks worden."

De anatomie is een troost geworden.

De nieuwste anatomische kennis is ook een bron van inkomsten. Von Hagens bouwde onlangs in Dalian, een stad in China, een Plastination City . Het is een winstgevende joint venture. Op het 30.000 vierkante meter grote industriepark zorgen softwarebedrijven en de farmaceutische fabriekjes van Plastination City voor een winstgevende activiteit. Vijfhonderd werknemers produceren er menselijke preparaten volgens de regels van Von Hagens' conserveringskunst. Ook het Visible Human Project krijgt veel geld. Er wordt nu gezocht naar een manier om de virtuele wezens te laten bewegen. De filmindustrie, Hollywood dus, heeft al te kennen gegeven dat ze zo'n project best wil steunen. De entertainmentindustrie en de wetenschappelijke research hebben de handen in elkaar geslagen.

De eeuwenoude strijd tussen het culturele taboe en de wetenschappelijke vooruitgang laait weer op. Woorden als piëteit en rust voor de doden hebben opnieuw ingang gevonden. Zolang de kennis over onszelf in handen van gespecialiseerde medische teams was, bleef het stil. Maar die tijd lijkt voorgoed voorbij.

Eigenlijk wou Gunther von Hagens psychiater worden. Misschien leert hij de mensen inderdaad naar zichzelf te kijken. Net zoals Vesalius beenderen van mensen in een bepaalde pose tentoonstelde, zo modelleert ook Von Hagens de dode lichamen. "Bent u nu een kunstenaar of een wetenschapper?" vroegen journalisten onlangs aan Von Hagens. "Ik maak anatomie toegankelijk en ik stel de schoonheid centraal", antwoordde hij. Dat zeiden Da Vinci en Vesalius ook. Ook hen werd een gebrek aan schroomvalligheid verweten.

"Het is een schaamteloos rariteitenkabinet", riep de geneeskundige wereld als reactie op de rondreizende tentoonstelling van Von Hagens. Belgische artsen noemden het al een "handel in lijken". "De dode", zegt Von Hagens ietwat vaag, "wordt door plastinatie een persoonlijkheid." In een tijdgeest waar maximale tentoonstelling als een credo geldt, is dat misschien ook zo. "Maar het is geen Big Brother ", zegt Von Hagens nog. "De preparaten zijn anoniem."

Van het lichaam van Joseph Paul Jernigan kan dat niet worden gezegd. Hij heeft nooit geweten dat hij meer zou worden dan een anoniem lichaam waarop studenten zouden oefenen. Zijn lichaam is tot in de intiemste details te bekijken. Je zou kunnen stellen dat deze ter dood veroordeelde veroordeeld is tot de meest angstaanjagende boetedoening aller tijden: de volledige expositie van zichzelf. Veroordeeld tot de meest bezochte schandpaal van onze cultuur: het Internet. Veroordeeld tot de steniging met de browser.

Volgens René Descartes wekten anatomische theaters een religieus gevoel op. En leidt zelfkennis niet tot mededogen met de hele mensheid?

©Copyright De Standaard
 

 

 

 

Start ] Omhoog ] Huisartsen ] Eric C. ] Borstkanker ] Stoppen.be ] Cijfers 2004 ] Alcohol & onthouden ] De Morgen ] Korsakov ] Jongeren ] Dementie ] Drank&foetus ] Cannabis ] Geestesziekte ] Vrouwen in AA ] Bij vrouwen ] Big Book ] In bedrijven 1 ] In bedrijven 2 ] In bedrijven 3 ] AA > jongeren ] Week alcohol ] Nick Nolte ] [ Virtuele AA'er ] Korsakov ] Roermond ] Marketing ] Rijverbod ] Denderraadsel ] Statistiek 2004 ] Mannen&alcohol ] Roken Erfelijk ] Rokers RIP ] Rokers RIP ] Tabaksindustrie ] Subsidies ] Jongeren ] Tabaksreclame ] Tabaksreclame ]

U kunt een bericht met vragen of opmerkingen over deze webstek ook posten via het adres op de startpagina
"Doe stille voort"

 © 2001 - 2011 *copyright