Terug
 

Vorige Omhoog Volgende

Reactie verzenden
 

 
Drank&foetus
20/11/2005

  Echografie toont hoe drank foetus schaadt

Brussel / MCU: Elke zwangere vrouw krijgt van haar dokter te horen dat ze in de negen maanden die volgen beter stopt met roken en drinken, om de baby niet te schaden. Nu kunnen we dat ook zien, want de Sunday Times publiceert echografieën die zeer duidelijk aantonen hoe groot de impact is die alcohol heeft op een foetus en welke gevolgen dat kan hebben voor zijn of haar geestelijke ontwikkeling.

Op die beelden wordt getoond dat zelfs één glas wijn gevolgen heeft, want nadat de zwangere vrouw dat heeft gedronken, vertoont de foetus tekenen van zeer ongewone hyperactiviteit, wat een gevolg is van het feit dat alcohol de vorming van het centraal zenuwstelsel vertraagt. Wetenschappers aan de universiteit van Belfast, onder leiding van professor Peter Hepper, onderzochten bij 40 zwangere vrouwen de effecten van alcoholgebruik. De helft van hen hield zich aan het medisch advies, de andere helft dronk nu en dan toch een glaasje - maar met mate.
Tijdens de eerste 18 weken van de zwangerschap ondergingen de vrouwen drie echografieën, daarna nog eens vier. Bij alle baby’s werden tijdens die eerste periode van vier maanden tekenen van hyperactiviteit waargenomen, iets dat de vorsers "de schrikreflex" noemen en die de foetus letterlijk in de baarmoeder doet opspringen.
Bij de moeders die niks dronken verdween dat tijdens de rest van de zwangerschap, nadat het centraal zenuwstelsel volledig is gevormd. Foetussen van moeders die wel dronken bleven die reflex echter tot en met het einde van de zwangerschap vertonen.
Dat bracht Hepper en zijn medewerkers, blijkens hun verslag in de Journal of Psychology and Behaviour, tot de conclusie dat alcohol dat de ontwikkeling van dat zenuwstelsel schaadt. En dat kan dan weer leiden tot gedragsstoornissen .

©Copyright  De Standaard

 

 

 

 

Start ] Omhoog ] Huisartsen ] Eric C. ] Borstkanker ] Stoppen.be ] Cijfers 2004 ] Alcohol & onthouden ] De Morgen ] Korsakov ] Jongeren ] Dementie ] [ Drank&foetus ] Cannabis ] Geestesziekte ] Vrouwen in AA ] Bij vrouwen ] Big Book ] In bedrijven 1 ] In bedrijven 2 ] In bedrijven 3 ] AA > jongeren ] Week alcohol ] Nick Nolte ] Virtuele AA'er ] Korsakov ] Roermond ] Marketing ] Rijverbod ] Denderraadsel ] Statistiek 2004 ] Mannen&alcohol ] Roken Erfelijk ] Rokers RIP ] Rokers RIP ] Tabaksindustrie ] Subsidies ] Jongeren ] Tabaksreclame ] Tabaksreclame ]

U kunt een bericht met vragen of opmerkingen over deze webstek ook posten via het adres op de startpagina
"Doe stille voort"

 © 2001 - 2011 *copyright