Terug
 

Vorige Omhoog Volgende

Reactie verzenden
 

 
Relatieverslaving
15/11/2007

 Wat is relatieverslaving?

Relatieverslaving betekent niet verslaafd zijn aan relaties en steeds weer een andere relatie willen of steeds weer verliefd worden, maar het betekent dat je op mannen valt die emotioneel beschadigd zijn en niet in staat tot het aangaan van oprechte intimiteit en bij wie je de onbedwingbare behoefte voelt om voor hem te zorgen en hem liefde te geven zodanig dat hij zal veranderen en jou uit dankbaarheid daarvoor al die liefdevolle aandacht en begrip en erkenning zal geven die je in het verleden zo gemist hebt. En als dat niet gebeurt, maar je in plaats daarvan liefdeloos, respectloos en onverschillig of zelfs gewelddadig behandeld wordt, ben je niet in staat deze relatie los te laten, maar heb je des te meer behoefte aan (het contact met) hem. Je kunt niet meer stoppen bezig te zijn met hem en met je gedachten hoe je de problemen in de relatie zou kunnen oplossen en hoe je de situatie onder controle zou kunnen krijgen. Je relatie is een obsessie geworden. Je hele leven, je gedrag en je emoties en gevoelswereld worden beheerst door de relatie en ook je gezondheid lijdt eronder. Je praat zijn fouten goed (‘hij bedoelt het niet zo’) en je neemt een onredelijk groot deel van de verantwoordelijkheid van de problemen op je. Je denkt dat het beter zou gaan als je meer je best had gedaan, of zou doen. Je neemt zijn geïrriteerde, humeurige buien, zijn onverschillige, denigrerende en ontmoedigende opmerkingen voor lief, die schrijf je toe aan zijn ongelukkige jeugd. En je probeert hem te helpen en hem zover te krijgen dat hij aan zichzelf en zijn problemen gaat werken, in de hoop dat hij zal veranderen en dat het dan allemaal toch nog goed kan komen. Maar ondertussen worden de pijn en de problemen alleen maar erger.

Je bent opgegroeid in een gezin waarin misschien sprake was van drankmisbruik, emotioneel-, verbaal-, of fysiek geweld, sexueel misbruik, of andere problemen, in elk geval problemen die wel veel emotionele pijn veroorzaakten maar waar niet op een eerlijke, openhartige en doeltreffende manier over gepraat werd. De situatie en jouw gevoelens werden ontkend, gebagatelliseerd, weggepraat, belachelijk gemaakt of veroordeeld en zo leerde je al vroeg situaties en je eigen gevoelens te ontkennen, weg te stoppen, net te doen alsof ze er niet zijn. En daardoor mis je in je volwassen leven het vermogen om in contact met je gevoel, je innerlijke stem te zijn en die gevoelens te gebruiken als leidraad om keuzes te maken in je leven en jezelf te beschermen tegen nieuwe problemen. Je voelt je aangetrokken tot mensen die op dezelfde (destructieve) manier met gevoelens omgaan als jij hebt geleerd (de manier waar je het meest vertrouwd mee bent) en je wordt weer op dezelfde manier beschadigd.

Je loopt rond met een enorme hoeveelheid onverwerkte pijn, verdriet, eenzaamheid, frustratie, machteloosheid, woede en een even grote, bijna onbevredigbare behoefte aan liefde, bevestiging, erkenning, waardering en aandacht, waardoor je snel ten prooi valt aan, en afhankelijk wordt van mensen die ook maar een beetje lief voor je zijn en aandacht aan je besteden ook al zijn hun motieven om dat te doen misschien helemaal niet oprecht. Tegelijk ben je zelf heel bang om echte liefde te ervaren en een situatie van oprechte intimiteit aan te gaan met een andere persoon. Je hebt nooit geleerd wat dat is en hoe je daarmee om moet gaan. Liefde krijgen is een regelrechte bedreiging voor de manier van leven die je je hebt eigen gemaakt en het brengt alle pijn en woede naar boven die je al die tijd zo zorgvuldig had opgeborgen in je ‘vrieskist’ (je onderbewustzijn).

Om van je relatieverslaving te kunnen genezen moet je een heel nieuwe manier van leven aanleren. Je moet al die wonden helen die in je jeugd (en daarna!) zijn ontstaan en je moet leren op een liefdevolle, respectvolle manier met jezelf en je eigen gevoelens en behoeften om te gaan (ook die van anderen!). Je moet leren van jezelf te houden (je eigen liefdevolle moeder worden!) en contact te maken met je innerlijke stem en daarop te vertrouwen, om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor je eigen leven en welzijn en (emotioneel) op eigen benen te kunnen staan, zodat je geen speelbal meer hoeft te worden van allerlei (al dan niet oprecht) goedbedoelende mensen om je heen.

ONTSTAAN EN ACHTERGROND VAN DE NORWOODGROEP
De Robin Norwood zelfhulpgroep of kortweg ‘Norwoodgroep’ ontleent haar naam aan Robin Norwood, psycho-therapeute en schrijfster van boeken over wat zij 'relatieverslaving' noemt. In haar werk als therapeute deed Robin Norwood verrassende ontdekkingen over de problemen waar veel vrouwen mee kampen in hun relaties. Haar bevindingen hierover heeft zij zeer helder uiteengezet in haar boek 'Als hij maar gelukkig is - Vrouwen die te veel in de liefde investeren' (oorspronkelijke titel 'Women who love too much'). Zij doet dit aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk. Ze laat zien hoe het komt dat zoveel vrouwen die opgegroeid zijn onder bepaalde omstandigheden steeds weer terecht komen in situaties en relaties waarin ze zich niet gelukkig voelen. Daarbij legt ze uit waarom het zo moeilijk is om dit mechanisme in je eentje te doorbreken. Ze geeft een opsomming van de stappen die de vrouwen hebben gedaan die deze problemen overwonnen hebben. Deelname aan een zelfhulpgroep van lotgenoten die elkaar begrijpen is daar één van.

WAT IS EEN NORWOODGROEP
Een Norwoodgroep (volgens de beschrijving van Robin Norwood in haar eerste en tweede boek) is een anonieme zelfhulpgroep van lotgenoten waarin vrouwen met onderlinge steun en herkenning in hun eigen tempo aan zichzelf kunnen werken, aan de hand van een Twaalf Stappen programma (een aangepaste versie van de Twaalf Stappen van de AA). Er worden teksten gelezen en ervaringen uitgewisseld, aan de hand van thema's die in onderling overleg gekozen worden. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur (‘de agenda’) met duidelijk omschreven richtlijnen en regels. Er is geen begeleiding van een 'deskundige'. Er wordt met elkaar gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De ‘deskundigheid’ is de gezamenlijke ervaring van de deelneemsters (lotgenoten) zelf.
De groep komt wekelijks bijeen, het hele jaar door. Je kunt er op elk gewenst moment mee beginnen (en stoppen). Het is geen cursus met een begin of eind.
Iedere vrouw is welkom. De enige voorwaarde voor deelname is het verlangen naar gezonde en bevredigende relaties, zowel met anderen als met jezelf. Deelname is gratis (soms moeten er kosten betaald worden voor gebruik van de ruimte en/of consumpties).

Een anonieme zelfhulpgroep die werkt met een Twaalf Stappen programma is een zelfhulpgroep gebaseerd op de principes van de Anonieme Alcoholisten. Omdat deze methode zo succesvol is gebleken en al zo’n 75 jaar, hebben veel andere lotgenoten-zelfhulpgroepen deze overgenomen, zoals drugsverslaafden, eetverslaafden, gokverslaafden, maar ook de familieleden van verslaafden en incestslachtoffers.
Anoniem betekent dat men zich in de groep alleen met de voornaam voorstelt (of een andere, zelfbedachte naam) en dat er buiten de groep niet gesproken wordt over de dingen die je in de groep gehoord hebt, en als je iemand van de groep elders tegenkomt dat je niet laat merken waar je elkaar van kent, tenzij je daar beiden geen bezwaar tegen hebt.

Dit is het type Norwoodgroep zoals Robin Norwood beschrijft en adviseert in haar eerste en tweede boek. Er zijn in Nederland ook Norwoodgroepen die hier op bepaalde punten van verschillen. Zo zijn er ook Norwoodgroepen die zijn opgezet door, en werken onder de vaste leiding van een beroepskracht, een ‘deskundige’. En er zijn ook groepen met de opzet van een cursus met een bepaald aantal bijeenkomsten, dus een cursus met een begin en een eind. Dit hoeft niet te betekenen dat deze Norwoodgroepen minder goed of minder effectief zouden zijn. Je moet vooral zelf ervaren en kijken of je je er thuis voelt en wat het beste bij jou past.

Informatie overgenomen van de site norwoodgroep.nl op aangeven van verschillende bezoekers van de site Stoppen. Alle informatie op de site...  

©Copyright norwoodgroep.nl 

 

 

 

 

Start ] Omhoog ] Roken 2008 ] [ Relatieverslaving ] Eric C. ] Borstkanker ] Stoppen.be ] Cijfers 2004 ] Alcohol & onthouden ] De Morgen ] Korsakov ] Jongeren ] Dementie ] Drank&foetus ] Cannabis ] Geestesziekte ] Vrouwen in AA ] Bij vrouwen ] Big Book ] In bedrijven 1 ] In bedrijven 2 ] In bedrijven 3 ] AA > jongeren ] Week alcohol ] Nick Nolte ] Virtuele AA'er ] Korsakov ] Roermond ] Marketing ] Rijverbod ] Denderraadsel ] Statistiek 2004 ] Mannen&alcohol ] Roken Erfelijk ] Rokers RIP ] Rokers RIP ] Tabaksindustrie ] Subsidies ] Jongeren ] Tabaksreclame ] Tabaksreclame ]

  2001 - 2012*copyright